Universal Heart - att bygga broar mellan naturvetenskap och andlighet. Samtal med Jörgen Tranberg

09 Oct 2014 11:421.32 K1

Jörgen Tranberg har en Naturopathic Doctor (N.D.) examen från USA i komplementära behandlingsdiscipliner, och har utforskat tankekraftens biokemiska effekter och neuropsykologins outforskade kraft bland mycket annat. Han har varit verksam som terapeut i 30 år. Jörgen är mycket intresserad av att bygga broar mellan det andliga och det naturvetenskapliga. Universal Heart är en spännande serie av föreläsningar i Göteborg där experimentell liveforskning görs i samarbete med bl a Heartmath Scandinavia. Du kan vara med på plats och genom mätningar se hur dina känslor och tankar faktiskt påverkar omgivningen på ett fantastiskt sätt.
Mer info finns på www.universalheart.se

Read more